Algemeen
Door producten van deze website te bestellen stemt u in met deze disclaimer.
Er wordt alleen verkocht aan particulieren.

Heeft u als bedrijf interesse? Neem dan contact met ons op.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. V.O.F. Koekoerrroe aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij V.O.F. Koekoerrroe of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan V.O.F. Koekoerrroe.
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande schriftelijke toestemming van V.O.F Koekoerrroe.

 

Leveringsvoorwaarden
Het via deze website bestelde product zal via briefpost naar u toegezonden worden.
Hiervoor betaalt u verzend- en administratieve kosten á € 1,00
De bestelde artikelen worden zeven dagen apart gehouden in afwachting van betaling. Mocht de betaling na zeven kalenderdagen niet op onze rekeing bijgeschreven zijn, worden de artikelen weer in voorraad genomen en uw order geannuleerd.

Geleverde goederen kunnen helaas om hygiënische redenen niet retour genomen worden.

 

Acties
Acties op straat (zoals bijvoorbeeld 2 voor € 10) zijn niet van toepassing op bestellingen via deze website.

 

De oorbellen buiten bereik van kinderen onder 3 jaar houden.